Thời gianMở cửa : Từ 8h30 - 17h30

Ống PE và phụ kiện PE 20mm

BẢNG GIÁ ỐNG PE ( LDPE ) 20MM VÀ PHỤ KIỆN MỚI NHẤT 2024


TÊ ỐNG 32MM GIẢM 20MM
TÊ ỐNG 32MM GIẢM 20MM
11.000 đ

11.000 đ

ỐNG PE 20MM DÀY 1.5MM
ỐNG PE 20MM DÀY 1.5MM
6.600 đ

6.600 đ

VAN KHỞI THUỶ 20MM
VAN KHỞI THUỶ 20MM
13.000 đ

13.000 đ

VAN KHOÁ ỐNG PE 20MM
VAN KHOÁ ỐNG PE 20MM
10.000 đ

15.000 đ

BỊT ỐNG 20MM
BỊT ỐNG 20MM
3.000 đ

3.000 đ

TÊ ỐNG PE 20MM
TÊ ỐNG PE 20MM
3.500 đ

3.500 đ

CO ỐNG PE 20MM
CO ỐNG PE 20MM
3.000 đ

3.000 đ

NỐI ỐNG PE 20MM
NỐI ỐNG PE 20MM
2.500 đ

2.500 đ

KHỞI THUỶ ỐNG PE 20MM
KHỞI THUỶ ỐNG PE 20MM
4.500 đ

4.500 đ


© Bản quyền thuộc về Công ty TNHH TMDV VNPLANT